Presunutá zastávka „Píla“ - linky 90, 91, 191 a N91


Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia 15. októbra 2021.