Presunutie zastávok MHD


Od 2. 9. 2020 bude zastávka „Hrobákova“ v smere jazdy Námestie hraničiarov / Starohájska presunutá približne 50 m pred stálu polohu.

Od 30. 7. 2020 jezastávka Botanická záhrada v smere do Dúbravky presunutá späť, približne do pôvodnej polohy.

Od 22. 7. 2020 sú zastávky Kovácsova a Vývojová v smere do Jaroviec presunuté cca. 50 metrov pred (Kovácsova), resp. za (Vývojová) svoju stálu polohu.

Od 26. 6. 2020 bude z priestorových dôvodov nástupište zastávky Nové SND liniek x5 a x33 presunuté približne o 30 m ďalej v smere jazdy za vjazd/výjazd z parkoviska. Výstupište liniek ostáva v pôvodnej polohe.

Od 24. 6. 2020 budú z dôvodu rekonštrukcie komunikácie a zastávok na ul. Pri kríži presunuté zastávky:

Štepná v smere jazdy Pri kríži približne o 50 m za stálou polohou

Pri kríži (výstupište) približne 30 m za stálou polohou

Pri kríži (nástupište liniek 83 a N34) a zastávka pre linky 26 a 27 pred križovatku Saratovská – Pri kríži (pred sociálne zariadenie pre vodičov).

Od 17. 2. 2020 do 1. 2. 2021 je z dôvodu demolácie budovy Apollo Bussines centra na Prievozskej ul. zastávka Novohradská v smere jazdy Miletičova presunutá približne 100 m za stálu polohu, za križovatku s Turčianskou ul.