Presunutie zastávok MHD


Od 17. 2. 2020 do 1. 2. 2021 je z dôvodu demolácie budovy Apollo Bussines centra na Prievozskej ul. zastávka Novohradská v smere jazdy Miletičova presunutá približne 100 m za stálu polohu, za križovatku s Turčianskou ul.

Od 21. 4. 2020 je do ukončenia stavebných prác z dôvodu rekonštrukcie chodníka presunutá zastávka Švabinského do novej polohy, približne o 100 m za pôvodnú polohu v smere jazdy na Jiráskovu / Smolenickú a zastávka Segnerova pre linku N34 do novej polohy, približne o 160 m pred pôvodnú polohu v smere jazdy na Molecovu.

Od 2. 5. 2020 do 30. 6. 2020 je z dôvodu prekládky vodovodného potrubia autobusová zastávka Lafranconi v smere jazdy do centra presunutá približne 100 m pred svoju stálu polohu, z dôvodu rekonštrukcie lávky pre peších autobusová zastávka Botanická záhrada v smere jazdy Molecova presunutá približne 100 m pred stálu polohu a z dôvodu rekonštrukcie podchodu autobusová zastávka Záluhy v smere jazdy do Dúbravky presunutá približne 100 m pred stálu polohu.