Prevádzka liniek 31, 39, 131 a 184


Od 19. septembra 2021 (nedeľa) bude obnovená premávka študentskej linky 131 v nedeľu a vo sviatok pred dňom školského vyučovania, podľa špecifických prevádzkových pokynov.

Od 20. septembra 2021 (pondelok) bude obnovený prevádzkový reţim „pracovný deň“ na linkách 31 a 39 a bude obnovená prevádzka linky 184.