Rekonštrukcia križovatky Barónka – Kubačova ul. – linky 56 a ŠS 14


Dotknuté linky budú premávať nasledovne:

Linka 56              

obojsmerne po obslúžení zastávky „Nám. A. Hlinku“ cez kruhový objazd 2. výjazdom na Alstrovu ul., následne vľavo na Jurkovičovu ul. kde obslúži zastávku „Barónka“ v náhradnej polohe s charakterom „na znamenie“, vpravo na Detviansku ul. kde obslúži zastávku „MiÚ Rača“ v náhradnej polohe pred hasičskou zbrojnicou s charakterom „na znamenie“ a následne pokračuje priamo po Detvianskej ul. v smere „Studená“ / vľavo na Rustaveliho ul. v smere „Tbiliská“.

ŠS 14                   

v smere ZŠ Hubeného z kruhového objazdu na Alstrovu ul., následne vľavo na Jurkovičovu ul. kde obslúži zastávku „Barónka“ v náhradnej polohe s charakterom „na znamenie“, následne vpravo na Detviansku ul., vpravo na Kubačovu ul., kde obslúži zastávku „Kubačova, NKD“ v náhradnej polohe na Kubačovej ul. a pokračuje priamo v smere Kadnárova ul. po riadnej trase.

Zastávky „Barónka“ na Alstrovej ul., „Kubačova, Nemecký kultúrny dom“ na ul. Barónka a „MiÚ Rača“ na Kubačovej ul. nebudú počas rekonštrukcie vôbec obsluhované.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 20.12.2021.