Rekonštrukcia povrchov zastávok MHD


Zastávka „Košická“ na ul. Mlynské nivy v smere Novohradská. Zastávka bude počas priebehu prác presunutá približne 60m za riadnu polohu zastávky.
Zastávka „Nám. Ľ. Štúra“ na Vajanského nábreží v smere Šafárikovo nám. Zastávka bude počas priebehu prác presunutá približne 40m pred riadnu polohu zastávky.
Zastávka „Zimný štadión“ na Trnavskej ceste v smere Bajkalská. Zastávka bude počas priebehu prác presunutá približne 60m za riadnu polohu zastávky.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácií 1. júna 2022.

Od 25. apríla 2022 (pondelok) bude prebiehať rekonštrukcia povrchu:

zastávka „Malý Draždiak“ na Kutlíkovej ul. v smere Kutlíkova. Zastávka bude počas priebehu prác presunutá približne 40m pred riadnu polohu zastávky.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 18. mája 2022.