Rekonštrukcia povrchu komunikácie Bárdošova ul. - linka 145


Linka 145 obojsmerne po trase Jaskový rad - Na Revíne.