Rekonštrukcia povrchu komunikácie Bratislavská – linky 36 a 37


Počas rekonštrukcie bude zriadená jednosmerná premávka v smere jazdy „Dievčí hrádok“ a zastávka „TV Markíza“ v smere Záhorská Bystrica nebude obsluhovaná.

Linky 36 a 37:

  • v smere Záhorská Bystrica - po obslúžení zastávky „Dievčí hrádok“ pokračujú priamo po Hodonínskej ul. a následne vpravo sa od zastávky „Krče“ / „Pri Vápenickom potoku“ napoja na riadnu trasu, bez obsluhy zastávky „TV Markíza“.
  • v smere Dievčí hrádok - bezo zmeny.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 30. novembra 2020.