Rekonštrukcia povrchu komunikácie na Šulekovej ul. – linky 147 a 208


Z dôvodu rekonštrukcie bude zriadená jednosmerná premávka v spomínanom úseku v smere jazdy na Palisády.

Linka 208 nebude premávať.

Linka 147 v smere Búdková po obslúžení zastávky „Zochova“ vpravo na Koziu ul., následne v križovatke s Palisádmi vpravo a následne vľavo do Godrovej ul. na ktorej pred križovatkou s ul. Timravina obslúži zastávku „Šulekova“ v náhradnej polohe. Následne vpravo na Timravinu ul. a od zastávky „Donovalova“ po riadnej trase.

v smere Hodžovo námestie bez zmeny.