Rekonštrukcia povrchu komunikácie Stará Klenová a obratiska Národný onkologický ústav - linky 45, 49 a x49


Linka 45 a 49 obojsmerne po trase NÚSCH - Červený most / Mliekarenská.

Vodiči vykonajú odchod zo zastávky NÚSCH, tak aby dodržali odchod zo zastávky „Vlárska“ v smere Magurská / Nemocnica Kramáre.

Linka x49 obojsmerne po trase NOÚ - NÚSCH s obsluhou všetkých zastávok po trase podľa ich charakteru so zabezpečením prestupu na linky 45 a 49 na zastávke „Vlárska“ prípadne „NÚSCH“.