Rekonštrukcia povrchu komunikácie Stará Klenová a obratiska Národný onkologický ústav - linky 45, 49 a x49


Linky 45 a 49 budú premávať na konečnú zastávku Národný ústav srdcových a cievnych chorôb. Medzi konečnými zastávkami NOÚ a NÚSCH bude premávať náhradná kyvadlová doprava x49.

Linka 45 a 49 obojsmerne po trase NÚSCH - Červený most / Mliekarenská.

Linka x49 obojsmerne po trase NOÚ - NÚSCH s obsluhou všetkých zastávok po trase podľa ich charakteru so zabezpečením prestupu na linky 45 a 49 na zastávke „Vlárska“ prípadne „NÚSCH“.