Rekonštrukcia povrchu komunikácie Stolárska – linky 52, 56, N55, N56


Linky 52, 56 a ŠS 14 v smere Tbiliská po obslúžení zastávky „Pastierska“ a prejazde cez železničné priecestie bude premávať cez Koľajnú, Remeselnícku, Žitnú ul. kde obslúžia zastávku „Rostovská“ a následne sa od zastávky „Cintorín Rača“ napoja na riadne trasy.

V smere ŽST Vajnory / Studená bezo zmeny.

Linka N56 v smere Hečkova po obslúžení zastávky „Pastierska“ po prejazde cez priecestie bude premávať cez Koľajnú, Remeselnícku, Čachtickú, Detviansku a Žitnú ulicu, kde sa od zastávky „Rostovská“ napojí na riadnu trasu.

V smere Zlaté piesky bezo zmeny.

Prestup cestujúcich medzi linkami N55 a N56 bude zabezpečený na zastávke „Rostovská“ v smere Bukovinská.