Rekonštrukcia povrchu nástupišťa a priľahlých komunikácií Nové SND – linka 90 a Záložné vozidlo


Organizácia dopravy bude zmenená nasledovne:

Linka 90

v smere Nové SND po obslúžení zastávky „Prístavná“ pokračuje priamo po Landererovej ul. s obslúžením zastávky „Landererova“, následne vľavo na Dostojevského rad, Krupkovu a Pribinovu ul. kde približne 100 m za nástupišťom linky 78 obslúži výstupište a nástupište „Nové SND“ v náhradnej polohe.
v smere Stn. Rusovce / Danubiana obslúži nástupište v náhradnej polohe, následne po riadnej trase.

Počas priebehu prác nebude linka 90 obsluhovať riadne výstupište a nástupište Nové SND.

ZV bude mať presunuté stanovište do bus-pruhu, za zastávkou „Nové SND“ pre linku 40.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia prác 31. augusta 2022.