Rekonštrukcia povrchu obratiska Čiližská - linky 65, 67, 75, 201, 202 a N72


Linky 201 a 202 budú skrátené po zastávku Dudvážska. Linky 65, 75 a N72 budú vchádzať a vychádzať do priestoru obratiska cez vjazd prípadne výjazd podľa postupu prác a obrat vykonajú v priestore obratiska. V čase prác na výjazde z obratiska bude nástupná zastávka „Čiližská“ pre linky 65, 75 a N72 presunutá približne o 150m v smere jazdy na „Žitavskú“.


Linky 201 a 202 obojsmerne skrátené po zastávku „Dudvážska“. Po obslúžení zastávky „Dudvážska“ vodiči odstavia vozidlá v pravom jazdnom pruhu po oboch stranách Kazanskej ul.
Linky 65 a 75 vjazd a výjazd do priestoru obratiska bude na základe postupu prác zabezpečený vždy cez vjazd alebo cez výjazd z obratiska

Linka 67
v smere Vinohradnícka obslúži zastávku „Čiližská“ v presunutej polohe.
v smere Astronomická bezo zmeny.