Rekonštrukcia povrchu terminálu Vlčie hrdlo - linky 70, 74, 77, 87 a N74


Organizácia dopravy bude zmenená nasledovne:

Linky 70 a 87 obojsmerne nebudú zachádzať do terminálu Vlčie hrdlo. Obslúžia zastávky v náhradnej polohe na Slovnaftskej ul.

1. etapa - asfaltovanie príjazdovej cesty od zastávky „Čierny les“ / „Zajačie“ :

Linky 74 a N74

v smere Vlčie hrdlo po obslúžení zastávky „Čierny les“ pokračuje po Slovnaftskej ul. kde obslúži zastávku „Vlčie hrdlo“ aj v náhradnej polohe (priebežná zastávka liniek 70 a 87), následne pokračuje hneď za zastávkou vpravo (proti smeru riadneho výjazdu) a obslúži výstupište v pravom jazdnom pruhu.
v smere Hlavná stanica obslúžia nástupište, následne pokračujú vľavo (proti riadnemu smeru jazdy) a dvojitým ľavým odbočením a výjazdom na Slovnaftskú ul. do smeru „Čierny les“ s obsluhou aj náhradnej zastávky „Vlčie hrdlo“ pre linky 70 a 87 sa následne od zastávky „Čierny les“ napoja na riadnu trasu.

Linka 77

v smere Vlčie hrdlo po obslúžení zastávky „Zajačie“ vpravo na Slovnaftskú ul. kde pokračuje priamo po Slovnaftskej ul. kde obslúži zastávku „Vlčie hrdlo“ aj v náhradnej polohe (priebežná zastávka liniek 70 a 87), následne pokračuje hneď za zastávkou vpravo (proti smeru riadneho výjazdu) a obslúži výstupište v ľavom jazdnom pruhu.

v smere Spaľovňa / Povodie Dunaja obslúži nástupište, následne pokračuje vľavo (proti riadnemu smeru jazdy) a dvojitým ľavým odbočením výjazdom na Slovnaftskú ul. do smeru „Zajačie“ s obsluhou aj náhradnej zastávky „Vlčie hrdlo“ pre linky 70 a 87 a ľavým odbočením na ul. Vlčie hrdlo sa od zastávky „Zajačie“ napojí na riadnu trasu.

Schematická trasa liniek 70, 74, 77, 87 a N74 počas 1. etapy:

Schematická mapka obsluhy zastávok:

2. etapa - asfaltovanie príjazdovej cesty od zastávky „Vlčie hrdlo, internát“:

Linky 74 a N74

v smere Vlčie hrdlo po obslúžení zastávky „Čierny les“ pokračuje po Slovnaftskej ul. kde obslúži zastávku „Vlčie hrdlo“ aj v náhradnej polohe (priebežná zastávka liniek 70 a 87), následne pokračuje hneď za zastávkou vpravo (proti smeru riadneho výjazdu) a obslúži výstupište v pravom jazdnom pruhu.

v smere Hlavná stanica obslúžia nástupište v pravom jazdnom pruhu, následne pokračujú vpravo a výjazdom na Slovnaftskú ul. sa od zastávky „Čierny les“ napoja na riadnu trasu.

Linka 77

v smere Vlčie hrdlo po obslúžení zastávky „Zajačie“ vpravo na Slovnaftskú ul. kde pokračuje priamo po Slovnaftskej ul. kde obslúži zastávku „Vlčie hrdlo“ aj v náhradnej polohe (priebežná zastávka liniek 70 a 87), následne pokračuje hneď za zastávkou vpravo (proti smeru riadneho výjazdu) a obslúži výstupište v ľavom jazdnom pruhu.

v smere Spaľovňa / Povodie Dunaja obslúži nástupište v ľavom jazdnom pruhu a následne pokračuje po riadnej trase po ul. Vlčie hrdlo v smere „Zajačie“.

Schematická trasa liniek 70, 74, 77, 87 a N74 počas 2. etapy:

Schematická mapka obsluhy zastávok: