Rekonštrukcia ul. Mamateyova a zastávok Bulíkova, Šustekova a Bosákova – linky 84, 96, 99, 196, N80 a N99


Od 16. mája 2020 od začiatku dennej premávky:

linky 84, 99, N80 a N99 v smere Ovsište / Údernícka, kúpalisko po obslúžení zastávky Mlynarovičova na Bosákovej ul. budú pokračovať priamo, obslúžia zastávku Bosákova na Bosákovej ul. (riadna zastávka liniek 96 a 196 v smere Prístavný most), následne odbočia vpravo na Dolnozemskú cestu, kde obslúžia zastávku Ekonomická univerzita, opäť vpravo na Gettingovu ul., kde obslúžia zastávku Bulíkova v náhradnej polohe približne 50 m pred križovatkou Gettingova – Mamateyova ul. a následne odbočia vľavo na Mamateyovu ul., kde sa od zastávky Ovsištské nám. napoja na riadnu trasu

v smere Pri kríži / Antolská / Hl. stanica / Voz. Petržalka budú premávať bez zmeny

Od 18. mája 2020 približne od 7:00 bude prebiehať rekonštrukcia povrchu zastávky Bosákova pre linky 84, 99, N80 a N99 na Bosákovej ul. v smere Mlynarovičova. Zastávka bude presunutá približne o 50 m za pôvodnú polohu.

Linky 96 a 196 budú aj naďalej v smere na Letisko / ŽST Nové Mesto premávať odklonovou trasou po Mamateyovej ul. a Dolnozemskej ceste.