Rekonštrukcia v okolí zastávky „Kalvária“ – linka 147


Linka 147 obojsmerne medzi zastávkami „Slavín“ a „Havlíčkova“ nevykoná zachádzku na zastávku „Kalvária“.

                v smere Búdková obslúži obe zastávky „Havlíčkova“.