Rekonštrukcia vodovodného potrubia a povrchu komunikácie Hradská – linky 21, 53, 67, 78 a N70


Linka 67, 78 a N70

v smere Vinohradnícka / Stn. P. Biskupice po obslúžení zastávky „Pod gaštanmi“ pred pravým odbočením vpravo na Podpriehradnú ul. (za ČSPH Lukoil) obslúži zastávku „Podpriehradná“ v náhradnej polohe, následne vľavo na Priehradnú ul. kde obslúži pred ľavotočivou zákrutou zastávku „Majerská“ v náhradnej polohe, pokračuje priamo po Priehradnej ul., vpravo na Hradskú ul., kde obslúži zastávku „Šípová“ v náhradnej polohe a od kruhového objazdu sa napoja na riadne trasy.
v smere Atronomická / Nové SND / Hlavná stanica bezo zmeny trasy.

Zastávky „Podpriehradná“, „Majerská“ a „Šípová“ v smere Vinohradnícka / Stn. P. Biskupice nebudú obsluhované v riadnych polohách na Hradskej ul.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia 1. etapy opravy vodovodného potrubia a povrchu komunikácie 15. septembra 2022.