Rekonštrukcia vodovodu, plynovodu a povrchu vozovky – Košická ul. – linka 68


Z dôvodu stavebných prác budú prijaté opatrenia:  
 
Linka 68 v smere TRNAVSKÉ MÝTO
Linka má presunuté nástupištia zastávok Košická a Dulovo námestie. Zastávku Košická linka obsluhuje na nástupišti C (ako linky 50,60) na Svätoplukovej ulici. Zastávka Dulovo námestie (nástupište B) je presunutá na Páričkovu ulicu, pred križovatku s Košickou ulicou.