Rekonštrukcia zastávok MHD „Panské“ a „Bystrická“ - linky č. 20, 25, 26, 29 a 92


„Panské“ v smere na Opletalovu. Zastávka bude od približne 8:00 dočasne premiestnené približne o 35 m pred svoju stálu polohu.

„Bystrická“ v smere k ŽST Devínska Nová Ves. Zastávka bude v prevádzke, nová bude budovaná v novej polohe za križovatkou s Bystrickou ulicou.