Rozšírenie Harmincovej ul. – linky 20, 35, 83, 84


Linky
20, 35, 83, 84 obojsmerne obslúžia zastávku „Lipského“ v presunutej polohe

Linka 35 v smere Dlhé diely smie obslúžiť zastávku skôr (približne 15m pred označníkom zastávky) vzhľadom na odbočenie vľavo na ul. M. Sch. Trnavského

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 2. októbra 2023.

Schematická mapa presunutej zastávke „Lipského“: