Rozšírenie obsluhy zastávky Jasovská linkami N91 a N93


Linky N91 a N93             

v smere Hlavná stanica / Čunovo: po obslúžení zastávky „Jasovská“ na Panónskej ceste obslúžia aj zastávku „Jasovská“ na Jasovskej ul. s charakterom „na znamenie“. Následne pokračuje po riadnej trase v smere „Žehrianska“.

v smere Jasovská:  bez zmeny.