Rozširovanie Landererovej ul. – linka 90


Linka 90

v smere Nové SND bude pokračovať priamo po Landererovej ul., následne odbočí vľavo na Olejkársku ul. kde obslúži zástavku „Nové SND“ – Občasná ako výstupište a následne sa obratom cez Pribinovu, Krupkovu ul. a Dostojevského rad presunie na riadne výstupište „Nové SND“ kde vykoná odchod podľa riadneho cestovného poriadku.

v smere Stn. Rusovce / Danubiana bezo zmeny.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 31.08.2021.