Rozširovanie Landererovej ul. – linky 88 a 90


Linky 88 a 90 v smere Autobusová stanica / Nové SND bez obsluhy zastávky „Prístavná“.
                       v smere Most SNP / Stn. Rusovce bezo zmeny.