Sanácia lávky pre chodcov pri Hlavnej stanici


Linka 93 v smere Hlavná stanica po obslúžení zastávky „SAV“ pôjde priamo po Pražskej ulici, kde vykoná obrat vľavo ulicou Prokopa Veľkého a opäť vľavo na Hroboňovu ulicu (ako linka 184). Následne odbočí vpravo na Pražskú ulicu, vľavo na Šancovú ulicu a vľavo na Hlavnú stanicu.

Linka 93 v smere Vyšehradská bude premávať bezo zmeny.