Stavebné práce na Slovenskej národnej galérii - linky 29, 70 a N33


Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 31.12.2021.