TESCO MY – ukončenie prevádzkovania multifunkčného predajného automatu


Cestujúcu verejnosť bude DPB,a.s. o umiestnení automatu na novom mieste včas informovať. 

Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.