Trvalá zmena trasy linky 67


Od pondelka 20.11.2023 dochádza k trvalej zmene trasy linky 67 medzi zastávkami Vinohradnícka a Ovčiarska. 

Konečná zastávka Ovčiarska bude presunutá do novej polohy pri vjazde na parkovisko obchodného centra. Zastávka Farmárska bude mať novú polohu na križovatke s Kolárovou ulicou.