Úprava prevádzky liniek 31, 39, 87 a 184


Linka 31 bude premávať v režime „Pracovný deň – školské prázdniny“.

Linka 39 bude premávať v režime „Pracovný deň – školské prázdniny“.

Linka 87/11 nebude premávať.

Linka 184 nebude premávať.