Úprava zastávok na linkách 57 a 65


Z dôvodu dokončovania rekonštrukcie električkovej trate budú mať linky 57 a 65 v období od 2.4.2024 do 30.6.2024 zmenené nástupištia zastávok Zlaté Piesky a Shopping Palace. 

Zlaté Piesky
  • Zastávka presunutá na nástupište F (ako linka X4)
  • Nástupište E linky neobsluhujú
Shopping Palace
  • Zastávka presunutá na stanovište dočasnej zastávky (ako linka X4)
  • Nástupište E linky neobsluhujú.