Uzávierka chodníka na Svätoplukovej ulici - linky č. 202, 212, X72 a N72


Zastávka „Cvernovka“ v smere na Mlynské nivy bude od začiatku dennej premávky dočasne premiestnená približne o 25 m za svoju stálu polohu. Predpokladaný termín ukončenia je koncom mája 2019.