Uzávierky ulíc Bratislavy


Začiatok a koniec odklonov bude výlučne na pokyn dispečingu, ktorý uvedie konkrétne odklonové trasy liniek. Dňa 13. septembra 2021 budú od ranných do večerných hodín prebiehať rozsiahle výluky v širšom centre mesta a v oblasti Petržalky.

Vodiči obslúžia obojsmerne všetky zastávky na odklonovej trase podľa ich charakteru. Pred odchodom z poslednej zastávky riadnej trasy informujú cestujúcich o trase odklonu linky a o zastávkach obsluhovaných na odklonovej trase