Výluka električiek na Americkom námestí a Blumentáli


Linka 3: Bude medzi zastávkami Rača, Komisárky a Petržalka, Jungmannova premávať obojsmerne cez Vazovovu, Krížnu ul. a Americké námestie. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 7: Bude premávať po trase Rača, Komisárky, resp. ŽST Vinohrady cez Račiansku, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú na ŽST Nové Mesto. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 9: Bude medzi zastávkami Chatam Sófer a Ružinov, Astronomická premávať obojsmerne cez Námestie SNP, Špitálsku a Krížnu ul. Obslúži všetky zastávky na trase.

Linky 52, 56 a 65: Budú premávať po svojich bežných trasách.

Linka náhradnej dopravy X55 po obnovení premávky električiek na Komisárky zanikne.

Linky 31 a 94: Budú premávať na náhradnú priebežnú konečnú zastávku Blumentál na Vazovovej ul. (pri gymnáziu). Následne pokračujú priamo po Vazovovej ul., kde obslúžia zastávku Vazovova (spoločnú s linkami 3 a 7), následne Krížnu ulicu, kde obslúžia zastávku Americké námestie a po obslúžení zastávky Kollárovo nám. sa napoja na svoje trasy vrátane obslúženia zastávky Kollárovo námestie na Nám. 1. mája.

Linky 39 a N55: V smere Súhvezdná / Na pántoch po obslúžení zastávky Kollárovo nám. pokračujú priamo po ulici Námestie Slobody a Mýtnej vpravo na Vazovovu ul., kde obslúžia zastávku Blumentál v náhradnej polohe pred križovatkou s Radlinského ul. (pri gymnáziu), následne pokračujú vľavo na Radlinského ul., a od zastávky „Račianske mýto“ po riadnych trasách. V smere Cintorín Slávičie údolie / Hlavná stanica premávajú bezo zmeny.