Výluka na Autobusovej stanici ukončená predčasne


Pôvodné znenie správy:

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že počas víkendu 23. a 24. mája 2020 bude z dôvodu rekonštrukcie povrchu komunikácie Páričkova v priestore obratiska autobusov Autobusová stanica zmenená organizácia dopravy.

Linky 21 a 25 v smere na Autobusovú stanicu obslúžia výstupište v náhradnej polohe približne 50 m pred riadnym nástupišťom. Nástupište v smere Na Hriadkach / Volkswagen zostáva v pôvodnej polohe.

Linka 88 v smere Most SNP obslúži nástupište Autobusová stanica v smere jazdy Cvernovka (v opačnom smere jazdy), následne sa cez Svätoplukovu a Košickú ul. od zastávky Most Apollo napojí na riadnu trasu. Neobslúži zastávky Twin City a Panorama City.

v smere Autobusová stanica bude premávať bez zmeny