Výstavba nového vodovodu – Škultétyho ul. – linky 51, 151


Linka 51, 151

v smere Trnavské mýto po obslúžení zastávky „Tehelná“, vľavo na Kukučínovu ul., následne vľavo na Robotnícku ul., následne vpravo na Vajnorskú ul. odkiaľ sa napojí na riadnu trasu.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia prác je 05. októbra 2022.

Schematické zobrazenie trasy: