Zmena linky 41 - jednosmerná premávka


Dotknutá linka bude premávať nasledovne:

Linka 41              

v smere Búdková: po obslúžení zastávky „Depo Hroboňova“ obslúži zastávku „Horský park“ s charakterom „na znamenie“ a od zastávky „Búdková“ sa napojí na riadnu trasu.

v smere Hlavná stanica: bez zmeny.

Počas rekonštrukcie nebudú zastávky na Matúšovej ul. a Drotárskej ceste v smere jazdy Búdková obsluhované. Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok. Predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie je 16. augusta 2021. Za komplikácie pri cestovaní sa ospravedlňujeme.