Zmena obsluhy zastávok – linky 29, 50, 70 a N33


  • „Šafárikovo nám.“ - obojsmerne
  1. charakter zastávky sa mení na „na znamenie“
  2. obsluha zastávky linkami 29, 70 a N33 obojsmerne, linka 50 v smere Malá scéna (pôvodné zastávky liniek X5 a X33)

  • „Malá scéna“
  1. v smere Šafárikovo nám. zrušená

Poloha zastávok „Šafárikovo nám.“: