Zmena obsluhy zastávok – linky 90, 91 a N91


Organizácia premávky bude vyzerať nasledovne:

 

Linka 90               

v smere Nové SND: po obslúžení zastávky „Gerulata“, obslúži dočasnú zastávku „Vývojová“ v náhradnej polohe, slúžiacu na prestup v smere Jarovce a pokračuje v smere Bratislava, bez obsluhy Jaroviec. Od zastávky „Žltá“ sa linka napojí na riadnu trasu.

v smere Danubiana / Stn. Rusovce: po obslúžení zastávky „Žltá“, v smere Rusovce,  pokračuje od zastávky „Vývojová“ s obsluhou zastávok po trase v smere „Píla a následne linka pokračuje po riadnej trase.

Linka 91

v smere Most SNP: po obslúžení zastávky „Gerulata“, obslúži zastávku „Vývojová“ v náhradnej polohe, slúžiacu na prestup v smere Jarovce a pokračuje v smere Bratislava, bez obsluhy Jaroviec.  Od zastávky „Žltá“ sa napojí na riadnu trasu.

v smere Čunovo: po obslúžení zastávky „Žltá“, smerom do Rusoviec, pokračuje od zastávky „Vývojová“ s obsluhou zastávok po trase v smere „Píla“ a následne linka pokračuje po riadnej trase.

Linka N91

v smere Čunovo: odchody zo zastávky „Jasovská“ o 23:55, 00:55 a 01:55 hod. budú presmerované na zastávku „Žltá“, následne linka pokračuje od zastávky „Vývojová“ s obsluhou zastávok po trase, s charakterom „na znamenie“ v smere „Píla“ a pokračuje po riadnej trase.

odchody zo zastávky „Jasovská“ o 02:55 a 03:55 hod. budú presmerované na zastávku „Žltá“, bez zachádzky do Jaroviec a od zastávky „Gerulata“ pokračuje linka po stálej trase.

v smere Jasovská: budú upravené odchody zo zastávky „Čunovo“ o 00:41 a 01:41 hod. - po obslúžení zastávky „Gerulata“, bez zachádzky do Jaroviec a od zastávky „Žltá“ pôjde linka po riadnej trase.

budú  upravené odchody zo zastávky „Čunovo“ o 02:30, 03:30 a 04:15 hod. – po obslúžení zastávky „Gerulata“ pokračuje s obsluhou zastávok s charakterom „na znamenie“ v smere „Vývojová, pokračuje v smere Bratislava a od zastávky „Žltá“ po riadnej trase.

Zastávky „Strelnica“ a „Jarovce, záhrady“ nebudú v čase uzatvorenej cesty vôbec obsluhované.

 Odklonová trasa liniek 90, 91 a N91 s dočasnou zastávkou „Vývojová“: