Zmena polohy zastávky „Borská“


Zastávka autobusov „Borská“ v smere jazdy na Molecovu bude premiestnená na opačnú stranu komunikácie. Obrat skrátených spojov linky x5 bude umožnený cez dočasný prejazd pred zastávkou „Borská“. Výstupište a nástupište skrátených spojov linky x5 bude na dočasne zriadenej zastávke za obratom. Túto zastávku obslúžia aj spoje linky x5 z Dúbravky.

Linka č. 35 smer Dúbravská cesta: od zastávky „Šaštínska“ po trase Karloveská, prejazd do opačného smeru, obslúži premiestnenú zastávku „Borská“, návrat do správneho smeru jazdy, obrat na najbližšom možnom priecestí cez električkovú trať, kde sa od zastávky „Borská“ napojí na riadnu trasu. Zastávky „Borská“ obslúži v oboch smeroch.

smer Kuklovská: od zastávky „Dolné Krčace“ po trase Karloveská, prejazd do opačného smeru, obslúži premiestnenú zastávku „Borská“, návrat do správneho smeru jazdy, obrat na najbližšom možnom priecestí cez električkovú trať, pokračuje po Karloveskej ulici kde vykoná obrat na najbližšom možnom priecestí a pokračuje na Kuklovskú ulicu. Zástavky „Borská“ obslúži v oboch smeroch.

Linka č. x5 smer Molecova: od zastávky „Dolné Krčace“ po trase Karloveská, prejazd do opačného smeru, obslúži premiestnenú zastávku „Borská“ návrat do správneho smeru jazdy a pokračuje už v správnom smere, kde sa od zastávky „MiÚ Karlova Ves“ napojí na riadnu trasu. Od 8. júla 2019 (pondelok) návrat do správneho smeru cez dočasne zriadený prejazd a obslúži aj dočasnú zastávku „Borská“ za dočasným obratom s smere na Molecovu (obslúži teda zastávku „Borská“ dvakrát).

smer Borská: Neobslúži riadne výstupiśte a nástupište „Borská“, ale obslúži dočasné výstupište spolu s nástupišťom zriadené za dočasným obratom (po vykonaní obratu).

Linka N34 smer Hlavná Stanica: od zastávky „Dolné Krčace“ po trase Karloveská, prejazd do opačného smeru, obslúži premiestnenú zastávku „Borská“ návrat do správneho smeru jazdy, kde sa od zastávky „MiÚ Karlova Ves“ napojí na riadu trasu

Predpokladaný termín ukončenia je 20. júl 2019.