Zmena trasy a konečných zastávok liniek – 29 a 78


Linka 29:

  • v smere Nové SND - po obslúžení zastávky „Malá scéna“ pokračuje vpravo na Krupkovu ul., kde ukončí jazdu (bývalá nástupná zastávka linky 78).
  • v smere Opletalova - po výjazde z nástupišta odbočí vpravo na Pribinovu ul., kde obslúži nástupište (bývalé výstupište linky X5 a X33), následne pokračuje v križovatke Pribinova – Dostojevského rad vľavo, kde obslúži zastávku „Šafárikovo nám.“, pokračuje priamo a od zastávky „Nám. Ľ. Štúra“ sa napojí na pôvodnú trasu.

Linka 78: 

  • v smere Nové SND - po obslúžení zastávky „Twin City“ pokračuje priamo, následne vľavo na Krupkovu ul., vľavo na Pribinovu, kde ukončí jazdu (bývalá konečná linky 29).
  • v smere ŽST P. Biskupice - po obslúžení nástupišťa (bývalé nástupište linky 29) v križovatke Olejkárska – Landererova pokračuje vľavo, následne vpravo na Dostojevského rad, kde sa od zastávky „Twin City“ napojí na pôvodnú trasu.