Zmena v organizácii a prevádzke dopravy od 15. júla 2019 – linky č. 29, 50, 70 a x5


Zastávka „Jurigovo nám.“ bude zriadená za účelom zlepšenia dostupnosti autobusovej linky náhradnej dopravy X5 pre pacientov z polikliniky.

Bude zavedená rozšírená obsluha zastávok:

Linka č. 29 obojsmerne:Nám. Ľ. Štúra“- na znamenie

Linka č. 50 smer OD Slimák:Nám. Ľ. Štúra“- na znamenie

Linka č. 70 obojsmerne:Nám. Ľ. Štúra“- na znamenie

Linka č. x5 smer Pri kríži/Borská:Jurigovo nám.

Obsluha zastávok Námestie Ľudovíta Štúra bola zriadená najmä pre linku č. 29 za účelom nahradenia chýbajúceho rýchleho električkového spojenia nábrežia (Nám. Ľ, Štúra, Most SNP, Chatam Sófer) s Karlovou Vsou. Na tejto zastávke zastavia aj autobusy linky č. 50 a 70.

Zároveň bude zastávka „Nám. Ľ. Štúra“ v smere k Mostu SNP premiestnená späť do polohy pred Slovenskú národnú galériu.