Zmena v prevádzke dopravy, ukončenie sezónnej rekreačnej dopravy - linky 29, 43 a 129


Linka č. 29 v prevádzkovom režime sobota/nedeľa/sviatok budú vypravené 12m vozidlá

Linka č. 43 v prevádzkovom režime sobota/nedeľa/sviatok budú vypravené 12 m vozidlá  a nevykonajú sa zachádzky na Kačín a na linku v základnej trase (Patrónka – Železná studnička –  Lesopark)

Linka č. 129 ukončenie premávky