Zmeny intervalov vybraných liniek MHD


Dopravný podnik Bratislava (DPB) vykonáva úpravu liniek alebo len vybraných spojov na základe reálnych dát z premávky, a to zhruba každý kvartál kalendárneho roka. Linky, ktoré využíva veľký počet cestujúcich, sú posilnené a naopak trasy s nízkym počtom cestujúcich sú upravené, prípadne nahradené novými spojeniami. Cieľom je tiež minimalizovať súbehy liniek obsluhujúcich rovnaké oblasti. 

Najnovšie úpravy grafikonu odrážajú celoslovenský problém s predčasnými dôchodkami , ktorý aktuálne riešia všetci dopravcovia na Slovensku. Tento problém spôsobila nová sociálna legislatíva (možnosť odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov, spôsob výpočtu a aktuálna valorizácia dôchodkov), čo motivuje mnohých vodičov ukončiť pracovný pomer a odísť do predčasného dôchodku. V rovnakom čase sa zároveň realizuje oprava Vajnorskej radiály, ktorá si vyžiadala nasadenie náhradnej autobusovej dopravy s vodičmi v tomto úseku. Úprava grafikonu je dočasným opatrením súvisiacim s touto aktuálnou situáciou. Od 6.11.2023 pristupujeme k mimoriadnej zmene cestovných poriadkov liniek 31, 57, 59, 61, 63, 66, 78 a 192.

  • Linka 31 bude premávať s predĺženými intervalmi medzi spojmi. V kombinácii s linkou 39 bude spojenie k Cintorínu Slávičie zabezpečené v špičkách pracovných dní v intervale 5 až 7-8 minút.
  • Linka 57 bude premávať celodenne v 30 minútovom intervale. Aby sme zabezpečili adekvátnu kapacitu pre všetkých cestujúcich, na linku nasadíme kapacitnejší autobus.
  • Linka 59 bude v čase popoludňajšej špičky premávať každých 30 minút.
  • Linky 61 a 63 budú mať v okrajových časoch rannej špičky predĺžený interval medzi spojmi na 6 minút, resp. 10 minút.
  • Linka 66 bude premávať v sedle, večer a cez víkend každých 30 minút. Vďaka tejto zmene však bude lepšie nadväzovať na nadväzné linky premávajúce zväčša v 15 minútovom intervale.
  • Linka 78 bude mať v čase rannej špičky predĺžení interval spojov v úseku Stn. P. Biskupice - Astronomická na 7 až 8 minút. V úseku Astronomická - Nové SND sa interval nemení.
  • Linka 192 bude premávať v nezmenenom intervale iba v čase dopravných špičiek.