Zmeny po otvorení Mlynských nív


Prevádzka linky X72 bude ukončená. Zastávky „Ul. 29. Augusta“ na Ul. Mlynské nivy pre linky 205, X72 a N61 v smere Ondrejský cintorín a priebežné zastávky „Autobusová stanica“ a „Cvernovka“ na Páričkovej ulici budú zrušené.

Linky 212,  208 a N72 budú do sprevádzkovania trolejového vedenia premávať bezo zmeny po výlukových trasách - linky 212 a N72 po Svätoplukovej a Záhradníckej ul. a linka 208 cez Ul. 29. Augusta.

Premávka vozidiel MHD bude zmenená nasledovne:

Linky 21 a 25:

 • v smere Pri Sandbergu / Volkswagen - po obslúžení výstupišťa na Páričkovej ul. pokračujú vpravo, kde obslúžia druhé nástupište v smere jazdy, následne vpravo na Ul. Mlynské nivy a v križovatke s Karadžičovou ul. obočia vpravo,  následne od zastávky Krížna po riadnej trase.
 • v smere Autobusová stanica - bezo zmeny.

Linka 50:

 • v smere OD Slimák - po obslúžení zastávky „Twin City“ vpravo na Ul. Mlynské nivy, kde obslúži zastávku „Autobusová stanica“, následne vľavo na Svätoplukovu ul. kde obslúži zastávku „Košická, Autobusová stanica“, pokračuje priamo po Svätoplukovej ul. s obsluhou zastávky „Cvernovka“, následne vpravo na Páričkovu ul. a Dulovo nám., kde sa od zastávky „Dulovo nám.“ napojí na riadnu trasu.
 • v smere Aupark - po obslúžení zastávky „Dulovo nám.“ priamo po Košickej ul., vpravo na Ul. Mlynské nivy kde obslúži zastávku „Košická, Autobusová stanica“, pokračuje priamo, kde obslúži zastávku „Autobusová stanica“, následne vľavo na Dostojevského rad, kde pokračuje od zastávky „Twin City“ po riadnej trase.

Linka 70:

 • v smere ŽST P. Biskupice - po obslúžení zastávky „Malá scéna“ priamo po ul. Dostojevského rad kde obslúži zastávku „Twin City“, následne vpravo na Ul. Mlynské nivy, kde obslúži zastávku „Autobusová stanica“ následne priamo, kde sa od zastávky „Košická, autobusová stanica“ napojí na riadnu trasu.
 • v smere Most SNP - po obslúžení zastávky „Novohradská“ priamo po Ul. Mlynské nivy, kde obslúži zastávku „Košická, Autobusová stanica“, pokračuje priamo, kde obslúži zastávku „Autobusová stanica“, následne vľavo na Dostojevského rad, obslúži zastávku „Twin City“, pokračuje priamo, obslúži novú zastávku „Šafárikovo nám.“ (namiesto pôvodnej zastávky „Malá scéna“), od zastávky „Nám. Ľ. Štúra“ po riadnej trase.

Linka 88:

 • v smere Most SNP - po obslúžení výstupišťa na Páričkovej ul. vpravo, kde obslúži prvé nástupište v smere jazdy, následne vpravo na Ul. Mlynské nivy a v križovatke s Karadžičovou ul. vľavo, následne od zastávky Twin City po riadnej trase.
 • v smere Autobusová stanica - bezo zmeny.

Linka 202:  Premávať bude na konečnú zastávku Nemocnica sv. Michala, obojsmerne po trase:

 • ČILIŽSKÁ – Toryská – Cintorín Vrakuňa – Gagarinova – Prievozská – Ml. nivy - Autobusová stanica – NEMOCNICA SV. MICHALA
 • v smere Nemocnica sv. Michala - po obslúžení zastávky „Novohradská“ priamo po Ul. Mlynské nivy kde obslúži zastávku „Košická, Autobusová stanica“, pokračuje priamo, kde obslúži zastávku „Autobusová stanica“, následne cez križovatku Mlynské nivy – Karadžičova priamo, vpravo na Ul. 29. augusta, vľavo na Cintorínsku ul. kde obslúži zastávku „Ondrejský cintorín“ a konečnú zastávku „Nemocnica sv. Michala“.
 • v smere Čiližská - po obslúžení nástupnej zastávky „Nemocnica sv. Michala“ vľavo na Rajskú ul., opäť vľavo na Dunajskú ul., priamo na Ul. Mlynské nivy, kde obslúži zastávku „Ul. 29. Augusta“ a „Autobusová stanica“, pokračuje v križovatke Košická – Svätoplukova – Mlynské nivy priamo a od zastávky „Košická, autobusová stanica“ po pôvodnej trase.

Linka 205:

 • v smere Rádiová - po obslúžení zastávky „Nemocnica sv. Michala“ vpravo na Rajskú a Špitálsku ul. a opäť vpravo na Ul. 29. Augusta kde aj naďalej obslúži zastávku „Špitálska“, následne po obslúžení zastávky „Ul. 29. Augusta“ priamo po Ul. Mlynské nivy, kde obslúži zastávku „Autobusová stanica“, následne vľavo na Svätoplukovu ul. kde obslúži zastávku „Košická, Autobusová stanica“, pokračuje priamo po Svätoplukovej ul. kde sa od zastávky „Cvernovka“ napojí na pôvodnú trasu.
 • v smere Nemocnica sv. Michala - po obslúžení zastávky „Kulíškova“ priamo po Svätoplukovej ul., kde obslúži zastávku „Cvernovka“ následne vpravo na Ul. Mlynské nivy, kde obslúži zastávku „Košická, autobusová stanica“ a „Autobusová stanica“, v križovatke  Mlynské nivy – Karadžičova pokračuje priamo, následne vpravo na Ul. 29. augusta, vľavo na Cintorínsku ul. kde sa od zastávky „Ondrejský cintorín“ napojí na pôvodnú trasu.

Linka 210:

 • v smere Hlavná stanica - po obslúžení zastávky „Twin City“ vpravo na Páričkovu ul. opäť vpravo na zastávku „Autobusová stanica“, kde obslúži druhé nástupište v smere jazdy, následne vpravo na Ul. Mlynské nivy, opäť vpravo na Karadžičovu ul., kde sa od zastávky „Mlynské nivy“ napojí na riadnu trasu.
 • v smere Nové SND - po obslúžení zastávky „Šoltésovej“ vľavo na Páričkovu ul., následne vpravo na zastávku „Autobusová stanica“, kde obslúži prvé nástupište v smere jazdy, následne vpravo na Ul. Mlynské nivy, v križovatke Mlynské nivy – Dostojevského rad vľavo a od zastávky „Twin City“ po riadnej trase.

Linka N61:

 • v smere Letisko - po obslúžení zastávky „Ul. 29. augusta“ priamo po Ul. Mlynské nivy, kde obslúži zastávku „Autobusová stanica“, následne vľavo na Svätoplukovu ul. kde obslúži zastávku „Košická, Autobusová stanica“, pokračuje priamo po Svätoplukovej ul. a obsluhou zastávky „Cvernovka“, následne vpravo na Páričkovu ul. a Dulovo nám., kde sa od zastávky „Dulovo nám.“ napojí na riadnu trasu.
 • v smere Hlavná stanica - po obslúžení zastávky „Dulovo nám.“ priamo po Košickej ul., vpravo na ul. Mlynské nivy, kde obslúži zastávku „Košická, Autobusová stanica“, pokračuje priamo, kde obslúži zastávku „Autobusová stanica“, následne pokračuje v križovatke ulíc Karadžičova – Mlynské nivy priamo, následne vpravo na Ul. 29. augusta a od zastávky „Ondrejský cintorín“ po riadnej trase.

Linky 208, 212 a N72: bezo zmeny trasy.

Linka X72: bude zrušená.