Zmeny trás autobusových liniek v súvislosti so stavbou električkovej trate do Janíkovho dvora


Linky 83, 92, 95, 98, 99, 192, N95 a Školský spoj č. 4 budú mať od 20.11.2023 do 26.11.2023 do prejazdu posledného spoja dennej linky upravené trasy v okolí Kutlíkovej ulice nasledovne:

Linka 83:

Na linke sa obojsmerne rušia výjazdové a dojazdové spoje do depa v úseku Kutlíkova - Depo Petržalka. Všetky spoje linky premávajú iba v trase Dúbravka, Pri kríži - Petržalka, Kutlíkova. 

Linky 92, 95, 192 a N95:

Medzi zastávkami Topolčianska a Romanova budú linky obojsmerne premávať po trase Topolčianska - Tupolevova - Švabisnkého - Markova - Romanova a ďalej po svojej trase.

Zastávky Bradáčova a Kutlíkova nebudú linkami obsluhované. 

Linka 98:

Linka bude obojsmerne medzi zastávkami Kutlíkova a Smolenická premávať obojsmerne po trase Kukučínova... - Kutlíkova - Bradáčova - Romanova (nástupištia C a D, ako linka 99) - Markova - Švabinského - Smolenická - ...Jasovská. 

Zastávka Kutlíkova smer Jasovská bude obsluhovaná na nástupišti A, ako linka 83. 

Zastávka Tupolevova nie je linkou vôbec obsluhovaná. 

Linka 99:

Linka bude obojsmerne medzi zastávkami Topoľčianska a Jiráskova premávať cez zastávku Tupolevova.

Zastávky Kutlíkova, Bradáčova, Romanova, Markova a Švabinského nebudú linkou vôbec obsluhované. 

Linka Šk4:

  • počas prvej poobedňajšej jazdy obsluhuje zastávky v poradí Romanova - Prokofievova - Šintavská a ďalej po svojej trase.
    a Šintavská.

  • počas druhej a tretej jazdy poobede obsluhuje zastávky v poradí Romanova - Bradáčova - Markova - Prokofievova - Šintavská a ďalej po svojej trase.