Zmeny v cestovných poriadkoch od 02.09.2019


Premávať bude v čase rannej a odpoludňajšej dopravnej špičky v intervale 4 – 5 minút. V exponovanej časti trate linka 7 spolu s linkou 3 vytvorí počas špičky následný spoločný interval 2 – 2,5 minúty. V úseku Blumentál – Hlavná stanica zároveň čiastočne nahradí zrušenú linku 2. Pre spojenie z vajnorskej radiály na Hlavnú stanicu odporúčame použiť linku 4 s prestupom na linky 61, 74 a 201 na zastávke Trnavské mýto. Pre spojenie zo zastávky ŽST Nové Mesto na zastávku Hlavná stanica odporúčame použiť osobné vlaky zapojené do Integrovaného dopravného systému.

Na linke 56 prichádza k zmene obsluhy zastávok v Rači. V smere jazdy na zastávku Tbiliská po novom spoje budú zo zastávky Cintorín Rača pokračovať cez zastávky Nám. A. Hlinku, Barónka, Nemecký kultúrny doma, MiÚ Rača a Závadská. Obsluha zastávok v opačnom smere sa nemení. K zmene prichádza kvôli komplikovanej prejazdnosti ulíc v oblasti. Upozorňujeme, že spoje linky 56 budú zastavovať v úseku Nám. A. Hlinku – MiÚ Rača v oboch smeroch na rovnakých nástupištiach.

Zlepšenie intervalov počas pokračujúcej výluky električiek na dúbravsko-karloveskej radiále bude zrealizované v čase rannej a odpoludňajšej špičky na linkách 83 a 84. Ráno bude každá linka premávať v intervale zlepšenom z 8 na 6 – 7,5 minúty a odpoludnia v intervale zlepšenom z 10 na 7,5 minúty. V najvyťaženejšom období rannej špičky teda vytvoria následný spoločný interval 3 minúty medzi Dúbravkou, prestupným uzlom Patrónka, centrom mesta a severnou časťou Petržalky. Na obe linky je aj naďalej plánovaná väčšinová výprava veľkokapacitných vozidiel Mercedes Capacity počas večerov a víkendov, resp. výhradná výprava týchto vozidiel počas špičky pracovných dní.

V oblasti Prievozu vzniká nová zastávka Hrachová medzi zastávkami Prievoz, most a Strojnícka – pod telesom obchvatu diaľnice. Túto zastávku s charakterom na znamenie bude obsluhovať linka 212 v oboch smeroch.

Malé zmeny časových polôh z dôvodu úpravy logistiky budú vykonané na linkách 52, 69, 90 a 98. 

Posilnenie liniek MHD z dôvodu začiatku výuky na vysokých školách bude realizované v polovici septembra. Premávka linky 131 bude obnovená v nedeľu 15.9 a zahustenie intervalu linky 31 spolu s obnovením premávky linky 184 následne od pondelka 16.9.