Lepšia informovanost a cistota na zastávkach MHD


Dopravný podnik Bratislava v spolupráci s hlavým mestom Bratislava prispievajú k lepšej informovanosti cestujúcej verejnosti osádzaním nových elektronických informačných tabúľ. Prioritou mesta a podniku je aj čistota na zastávkach MHD.

DPB, a.s. umiestnil 36 nových elektronických informačných tabúľ na 34-och zastávkach v širšom centre mesta a na Patrónke. Osadené boli do konca júna tohto roka, v priebehu prázdnin budú nastavené do prevádzky. Informačné tabule budú obojstranné štvorriadkové a šesťriadkové. „Cestujúci budú informovaní o odchodoch liniek MHD zo zastávok on-line. Výhodou je, že dispečing môže priamo na informačné tabule posielať správy o mimoriadnych udalostiach. Informačné tabule ukazujú cestujúcej verejnosti nie plánované, ale reálne odchody liniek MHD,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Milan Urban. V súčasnej dobe je už v Bratislave osadených 31 elektronických informačných tabúľ. DPB, a.s. sa aj ďalej uchádza o získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na obstaranie ďalších viac ako 100 takýchto tabúľ. Pri realizácii modernizácií električkových radiál budú už na všetkých príslušných zastávkach osadzované tieto nové informačné tabule.
Dopravný podnik si spolu s mestom stanovili ako jednu z priorít čistotu na zastávkach MHD. „Častým problémom na zastávkach MHD sú preplnené a špinavé koše. V minulosti slúžili predovšetkým na odhadzovanie cestovných lístkov, dnes však ľudia do nich hádžu odpad a tie koše kapacitne nepostačujú. Preto spolu s dopravným podnikom osádzame nové väčšie koše, ktoré sú zároveň aj estetické,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Na vybrané frekventované zastávky osadil DPB, a.s. v spolupráci s mestom 104 nových smetných košov s vyššou kapacitou, v najbližšom čase plánuje vymeniť ešte 50 starých košov za nové. Takáto výmena bude pokračovať aj v budúcom roku. V súčasnej dobe je 938 zastávok vybavených smetným košom.

DPB, a.s. sa snaží čo najviac prispieť ku komfortu cestujúcej verejnosti, pravidelne sa o zastávky stará a čistí ich. Frekvencia čistenia zastávok ako i smetných košov závisí od využiteľnosti konkrétnej zastávky. Čistenie vykonávajú pracovníci DPB, a.s. na najfrekventovanejších zastávkach, ktoré má podnik v správe každý deň, dokonca aj počas víkendov, na menej frekventovaných občasne, no vždy s pravidelnou kontrolou. Čistenie zastávok pozostáva z vyprázdnenia odpadovej nádoby a odstránenia odpadkov z plochy nástupišťa. Smetné koše pracovníci vysýpajú v zmysle harmonogramu, na najfrekventovanejších zastávkach denne, na menej niekoľkokrát za týždeň. V uliciach Bratislavy majú možnosť cestujúci vidieť aj nové čistiace vozidlo pre údržbu zastávok, ktoré kefami zametá a čistí zastávky, vozidlo je vybavené aj vysávačom, napríklad na zber lístia či ohorkov od cigariet a taktiež je vybavené aj wapkou na čistenie prístreškov a lavičiek.
Na území Bratislavy je v súčasnej dobe celkovo 1430 zastávok, z toho na 1030 zabezpečuje čistotu DPB. Ostatné zastávky majú v správe buď Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy alebo súkromné spoločnosti.

Z iniciatívy primátora Bratislavy Iva Nesrovnala vykonáva DPB, a.s. aj údržbu 330 traťových rozvádzačov, z toho vyčistil od polovice marca 2017 do súčasnej doby už 154 kusov. V júni 2017 natreli pracovníci DPB, a.s. 33 ks rozvádzačov, 20 z nich bolo natretých aj špeciálnym antigrafity náterom z dôvodu častého vandalizmu. Túto antigrafity úpravu majú aj rozvádzače, ktoré sú olepené antigrafity fóliou v počte 70 ks. Ostatných 13 ks natreli pracovníci syntetickou farbou a to z dôvodu plánovanej postupnej výmeny za nový typ rozvádzača. Do konca septembra plánuje DPB, a.s. natrieť cca 100 ks rozvádzačov, čím sa dostane do stavu, že bude mať ošetrené približne 2/3 z celkového počtu.
 

Najčítanejšie správy