Ďalšia obnova vozidlového parku DPB: V Bratislave budú jazdiť nové obojsmerné električky značky Škoda


Spolu s rozširovaním električkovej dopravy, nosného dopravného systému v Bratislave, DPB modernizuje aj svoj vozidlový park. V uliciach mesta čoskoro pribudne 10 nových moderných električiek s bohatou výbavou, čím sa zväčší prepravná kapacita. Dopravný podnik podpísal 26.5. 2022 zmluvu na nákup nových električiek značky Škoda, ktorá nadobudla v znení jej dodatku účinnosť dňom 28.5.2022. Projekt má plánovanú lehotu dodávky električiek do 24 mesiacov od vystavenia objednávky, s plánovaným začiatkom realizácie projektu v máji 2022, preto DPB prioritne bez odkladu pristúpil k objednaniu nových električiek hneď dňa 30.5.2022.

Verejné obstarávanie na nákup obojsmerných električiek bolo vyhlásené 8.2.2021, pričom predmetom zákazky bolo vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 10 ks nových nízkopodlažných obojsmerných električiek s dĺžkou do 32,5 m pre rozchod 1000 mm, s kapacitou aspoň 230 cestujúcich pri 5 os. /m2, s podielom nízkej podlahy aspoň 85 %.

Do súťaže boli predložené dve ponuky, pričom úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a ŠKODA TRANSTECH Oy s celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 26 488 000,- EUR. Úspešný uchádzač predložil ponuku na električku zn. 30T3.

„Nová éra modernizácie MHD pokračuje. Po nákupe nových autobusov, trolejbusov a jednosmerných električiek posilní vozidlový park DPB aj 10 nových obojsmerných nízkopodlažných električiek, ktoré budú nielen komfortnejšie ako tie staré, ale sú hlavne nevyhnutné pre ďalšie rekonštrukcie električkových radiál v meste,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu Električky pre Bratislavu sú 27 010 306,37 EUR, z toho NFP vo výške 25 659 791,05 EUR. Spolufinancovanie DPB predstavuje 1 350 515,32 EUR. Projekt bude rozdelený na dve fázy. Prvá fáza bude zrealizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), programové obdobie 2014 – 2020. Druhá fáza bude realizovaná v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027, v rámci Programu Slovensko (PSK).