Doplatková pokladňa je zatvorená do odvolania


Cestujúci môžu pokuty aj naďalej uhradiť priamym vkladom na účet:

IBAN: SK8011110000001101364027, SWIFT: UNCRSKBX

Cestujúci môžu využiť aj poštovú poukážku.