Dopravný podnik Bratislava obstaráva nové jednosmerné aj obojsmerné električky


Jednou zo zákaziek je obstaranie 20 kusov nových nízkopodlažných jednosmerných električiek s minimálnou obsadenosťou 240 cestujúcich. Predpokladaná hodnota zákazky je 71 400 000,- EUR bez DPH.

DPB plánuje obstarať aj 20 kusov nových nízkopodlažných obojsmerných električiek. Obojsmerné električky dnes využívame na linke 3, ktorá zatiaľ nemá plnohodnotné obratisko pre obrat jednosmerných vozidiel. Výrazne nám pomáhajú aj v prípade výluk, vďaka nim môžeme zachovať ekologickú premávku električiek aj tam, kde by inak museli premávať náhradné autobusy. Predpokladaná hodnota zákazky je 78 700 000,- EUR bez DPH.

Výsledkom týchto verejných obstarávaní budú rámcové dohody, v zmysle ktorých bude plnenie zabezpečené na základe jednej alebo viacerých objednávok, a to v závislostí od možností financovania nákupu nových vozidiel.  V prípade získania financovania bude predmetom prvej objednávky 10 kusov električiek. Zákazky sú nastavené na financovanie z fondov EÚ, predovšetkým z Plánu obnovy a odolnosti.

Najčítanejšie správy