Dopravný podnik Bratislava zhodnotili renomovaní odborníci. Dopravca patrí medzi inovačných lídrov a zaraďuje sa kvalitou poskytovaných služieb medzi európske metropoly


Na Slovensku je len päť mestských dopravných podnikov, a to v Bratislave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. V iných mestách zabezpečujú dopravu zväčša súkromné dopravné spoločnosti alebo iní menší dopravcovia.

Inštitút verejnej dopravy, ktorý pôsobí na Slovensku ako zastúpenie UITP, urobil detailný prieskum zameraný na objem ponuky, počet cestujúcich, rozvoj siete liniek, kvalitu služieb, investície pre rozvoj infraštruktúry a prevádzky, mieru ekologizácie a bezpečnosť. Okrem toho zozbierané dáta porovnali s výsledkami iných zahraničných dopravcov v Európe v mestách nad 250-tisíc obyvateľov.

Z prieskumu vyplynulo, že na Slovensku je jednoznačne najväčším investorom do modernizácie vozidlového parku, dopravnej infraštruktúry a informačných technológií práve DPB. Od roku 2019 totiž podnik nepretržite pracoval na obnove a inovovaní svojho vozidlového parku. Zakúpil 4 nové minibusy, 12 letiskových autobusov vrátane jedného určeného na výcvik, 71 kĺbových vozidiel a 63 krátkych autobusov. Do konca jesene tak bude v uliciach premávať dokopy 150 autobusov s najnovšími technológiami v bratislavských farbách.

K ekologizácii dopravy v Bratislave prispeje rozširovanie trolejbusovej dopravy. Vďaka trom súťažiam a získaným financiám z európskych fondov na nové hybridné vozidlá pribudne už v roku 2023 do flotily DPB 11 kusov 12-metrových, 23 kusov 18-metrových a 16 kusov rekordných 24-metrových trolejbusov s pomocným batériovým pohonom. Práve ten bude slúžiť na prejazd úsekmi, ktoré sú mimo trakčnej siete, čím plnohodnotne nahradia autobusy. Rekordné „megatrolejbusy“ zase pomôžu zlepšiť kapacity vo východnej časti mesta. Vozidlový park budúci rok doplní aj 30 nových nízkopodlažných električiek a 4 revolučné vodíkové autobusy.

„Výsledky tohto prieskumu sme konzultovali aj s kolegami zo združenia UITP v Bruseli, a ako ich zástupca na Slovensku musím vyjadriť veľkú radosť, že prezentované výsledky za Dopravný podnik Bratislava boli hodnotené ako vysoko konkurenčné v porovnaní s inými metropolami v Európe. Osobne som veľmi rád, že na Slovensku sme vďaka správnemu manažmentu dokázali nastaviť a udržať investície a rozvoj služieb vo verejnej doprave. Treba v tomto režime obnovy a skvalitňovania služieb zotrvať, pretože len tak presvedčíme verejnosť k zmene dopravných návykov,“ upresnil Marek Modranský, predseda Inštitútu verejnej dopravy.

Ďalšie body, ktoré prispeli k pozitívnemu hodnoteniu:

• Dodatočná montáž klimatizácií do starších vozidiel
• Bezpečnejšia MHD vďaka kamerovému systému
• Pohotové informovanie prostredníctvom viac ako 120 elektronických infotabúľ
• Viac ako 1 000 nových označníkov v celom meste
• Komplexná rekonštrukcia kľúčových prestupných bodov (zastávky Račianske
mýto)
• Modernizácia úseku tratí (Rača – Záhumenice, Americké námestie)
• Moderné prestupné terminály (Riviéra a Záluhy)
• Kompletná rekonštrukcia zastávok
• Program obnovy a doplnenia prístreškov – 200 prístreškov v celom meste
• Obnova stožiarov trakčného vedenia
• Modernizácia trolejbusových tratí
• Debarierizácia električkových nástupísk
• Spoľahlivá MHD: 100% vypravenosť spojov
• Rozšírenie dopravnej obsluhy a rekreačné linky
• Zlepšenie intervalu liniek
• Kapacitné posilnenie liniek

Už pri prvom nákupe tzv. „letiskových autobusov“ si DPB zadefinoval moderný štandard výbavy, v ktorom nechýba výkonná klimatizácia, tónované sklá, moderný informačný a kamerový systém, WiFi a sedadlá s nenasiakavými poťahmi.

„Teší ma, že nami nastavené zmeny smerujúce k modernej MHD už pozitívne vnímajú nielen naši cestujúci a obyvatelia Bratislavy, ale aj odborná verejnosť. Prieskum odzrkadľuje správne zvolenú stratégiu rozvoja a podčiarkuje komfort služieb, ktoré cestujúcim poskytujeme. Skokové zlepšenie prinášame aj našim kolegom, a to aj v podobe masívnej rekonštrukcie priestorov. Všetky tieto zmeny realizujeme napriek sťaženým podmienkam, ktoré nám doba prináša. Budúcoročná obnova vozidlového parku a infraštruktúry však naznačuje, že v nastolenom trende hodláme pokračovať,“ uzavrel Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Medzinárodné združenie pre verejnú dopravu UITP – Union Internationale des Transport Publics robí v pravidelných intervaloch prieskum v sektore verejnej dopravy a dopravných podnikov. Do ich portfólia patrí viac ako 1800 členov zo 100 krajín. Hlavnou náplňou je obhajoba verejnej dopravy na celosvetovej úrovni a podpora realizácie viacerých projektov na skvalitnenie verejnej dopravy s dôrazom na ekológiu, ako nástroja pre udržateľnú mobilitu a kvalitný život v mestách.

Správnosť nastavenej stratégie vedenia Dopravného podniku Bratislava zamerať sa na kvalitnú ponuku MHD potvrdzuje aj vyjadrenie generálneho tajomníka UITP z Bruselu Mohameda Mezghaniho: „Ani autá s nulovými emisiami problém nevyriešia, pretože zelená dopravná zápcha je stále dopravnou zápchou. Udržateľnosť nie je len o životnom prostredí, ale aj o tom, aby naše mestá boli prístupnejšie, inkluzívnejšie, bezpečnejšie, zdravšie a prosperujúce. To je možné len vtedy, ak sa rozhodneme pre riešenia zamerané na ľudí - o čom je verejná doprava."

Už v roku 2010 si dalo združenie UITP záväzok dosiahnuť nárast cestujúcich do roku 2025 na dvojnásobok. Odvtedy pozorne sleduje a zbiera dáta o vývoji a celkovej ponuke služieb vo verejnej dopravy v jednotlivých krajinách, mestách a dopravných systémoch, pričom za päť rokov od stanovenia záväzku narástol počet cestujúcich v sledovaných krajinách až o 18%. Tento trend pokračuje, čo súvisí so všeobecnou urbanizáciou života a potrebou zdieľať efektívne verejný priestor v mestách.

Viac o zlepšeniach MHD v Bratislave sa dočítate TU .